SALUD DIGNA AC - BẮC 3860, COLONIA LAS CUARTILLAS, Puebla, PUEBLA (2023)

SALUD DIGNA PUEBLA CAPU là công ty chuyên cung cấp các phòng thí nghiệm y tế và chẩn đoán trong khu vực tư nhân. Nó nằm ở COLONIA LAS CUARTILLAS của Puebla, PUEBLA. Nó sử dụng khoảng 51 đến 100 người. Nó được đăng ký trong cơ sở dữ liệu này kể từ năm 2019-04.

SALUD DIGNA AC - BẮC 3860, COLONIA LAS CUARTILLAS, Puebla, PUEBLA (1)

Chi tiết

Tên doanh nghiệp

AC SỨC KHỎE TUYỆT VỜI

Hoạt động thương mại

Phòng thí nghiệm y tế và chẩn đoán khu vực tư nhân

Kiểu

Vĩnh viễn

Địa chỉ

ĐẠI HỘI BẮC 3860
THUỘC ĐỊA LAS CUARTILLAS
Puebla, PUEBLA
C.P. 72050

Người giới thiệu

Ở giữa
ĐƯỜNG 36 TÂY
y
ĐẠI HỘI ĐẠI LÝ LA PEDRERA
TÁO 7

thêm

2019-04

Điện thoại

thư

Trang mạng

 

SALUD DIGNA AC với RFC SDI121109B14 có 23 Hợp đồng với chính phủ:

 • Trước khái niệm DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI THÍCH của Viện An sinh Xã hội Mexico từ ngày 01/01/2021 đến ngày 03/01/2021.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm LA-050GYR009-E404-2020 DỊCH VỤ MASTOGRAPHY 2021 từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
 • Trước khái niệm DỊCH VỤ DIỄN GIẢI VÀ ÂM NHẠC của Viện An sinh Xã hội Mexico từ ngày 01/03/2021 đến ngày 01/01/2022.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ xã hội của người lao động Nhà nước về CHUYÊN NGÀNH DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN từ ngày 04/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm LA-050GYR009-E809-2019 THUÊ DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH HÌNH ẢNH VÀ GIẢI THÍCH CHO CHƯƠNG TRÌNH "PHÁT HIỆN UNG THƯ VÚ" từ ngày 02/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm LA-050GYR011-E284-2019 ĐẤU THẦU DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN CD DE MERIDA 2020 từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ Xã hội của Nhân viên Nhà nước về Dịch vụ Y tế Chuyên khoa được Thay thế (tiết niệu) dành cho những người thụ hưởng ISSSTE tại Phòng khám Bệnh viện Cấp độ hoạt động 2.4 ở Manzanillo từ ngày 04/02/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN từ ngày 27/03/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm THỦ TỤC THẦU SỐ LA-050GYR010-E72-2020 LPN THUÊ DỊCH VỤ CHỤP HÌNH CÓ PHIÊN DỊCH CHO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIA ĐÌNH TRONG KHU VỰC DURANGO, ĐỂ ĐẢM BẢO NHU CẦU CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020. /04/ 2020 đến 31/12/2020.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm THỦ TỤC THẦU SỐ LA-050GYR010-E72-2020 LPN THUÊ DỊCH VỤ CHỤP HÌNH CÓ PHIÊN DỊCH CHO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIA ĐÌNH TRONG KHU VỰC DURANGO, ĐỂ ĐẢM BẢO NHU CẦU CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020. /04/ 2020 đến 31/12/2020.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ Xã hội của Công nhân Nhà nước về khái niệm DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN SIÊU ÂM, CHẾ ĐỘ XÁC NHỰA VÀ ĐO MẬT ĐỘ, BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM GOMEZ PALACIO DGO. từ ngày 15/01/2020 đến ngày 31/12/2020.
 • Trước khái niệm DỊCH VỤ MASTOGRAPHY của Viện An sinh Xã hội Mexico từ ngày 01/06/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm THỦ TỤC THẦU SỐ HỢP ĐỒNG LA-050GYR010-E91-2019 LPN TUYỂN DỤNG DỊCH VỤ MASTOGRAPHY CÓ PHIÊN DỊCH CHO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIA ĐÌNH CỦA KHU DURANGO VÀ KHU GÓMEZ PALACIO, ĐỂ ĐẢM BẢO NHU CẦU TÀI CHÍNH NĂM 2019 Từ ngày 24/04/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về khái niệm THỦ TỤC THẦU SỐ HỢP ĐỒNG LA-050GYR010-E91-2019 LPN TUYỂN DỤNG DỊCH VỤ MASTOGRAPHY CÓ PHIÊN DỊCH CHO CÁC ĐƠN VỊ Y TẾ GIA ĐÌNH CỦA KHU DURANGO VÀ KHU GÓMEZ PALACIO, ĐỂ ĐẢM BẢO NHU CẦU TÀI CHÍNH NĂM 2019 Từ ngày 24/04/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về DỊCH VỤ ĐO MẬT ĐỘ XƯƠNG ĐẠI DIỆN CHO HGZ 2 HERMOSILLO, HGZ 14 HERMOSILLO VÀ HGR 1 CỦA CD OBREGON từ ngày 01/07/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN HÌNH ẢNH BẰNG CÁCH SÀNG LỌC (GIẢI THÍCH TRONG ĐƠN VỊ CỐ ĐỊNH) từ ngày 15/07/2019 đến ngày 01/01/2020.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ Xã hội của Công nhân Nhà nước về khái niệm DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN SIÊU ÂM, ĐO MẬT ĐỘ VÀ MASTOGRAPHYSCLINICA-BỆNH VIỆN GOMEZ PALACION DGO. từ ngày 16/01/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về DỊCH VỤ GIẢI THÍCH MASTOGRAPHY CHO UMF.5 DE NOGALES, SONORA. từ ngày 14/09/2019 đến ngày 01/01/2020.
 • Trước Ủy ban Lâm nghiệp Quốc gia về Phòng thí nghiệm về việc áp dụng các xét nghiệm chống doping tại bốn Trung tâm Giáo dục và Đào tạo Lâm nghiệp. từ ngày 18/10/2019 đến ngày 06/11/2019.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ Xã hội của Người lao động Nhà nước về DỊCH VỤ Y TẾ ĐẠI DIỆN (XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC) DÀNH CHO NGƯỜI YÊU CẦU ISSSTE TRONG PHÁI ĐOÀN BANG TẠI COLIMA. từ ngày 06/11/2019 đến ngày 01/01/2020.
 • Trước khái niệm DỊCH VỤ MASTOGRAPHY của Viện An sinh Xã hội Mexico từ ngày 01/06/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An sinh xã hội Mexico về HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ MATOGRAPHY VÀ DIỄN GIẢI từ ngày 28/11/2019 đến ngày 31/12/2019.
 • Trước Viện An ninh và Dịch vụ Xã hội của Người lao động Nhà nước đối với DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN Y TẾ MASTOGRAPHY GRAL SHOSPITAL. DR. SANTIAGO RAMON Y CAJAL từ ngày 15/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

Sản phẩm hoặc Dịch vụ

 • phân tích sinh hóa cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích lâm sàng trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích lâm sàng cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích huyết học cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích mô bệnh học cho những người trong phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích nội tiết tố cho người dân trong phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • xét nghiệm miễn dịch cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích y tế-vi khuẩn cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích vi sinh cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích ký sinh trùng cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích bệnh lý trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • đo thính lực cho người dân ở các phòng thí nghiệm, dịch vụ thuộc khu vực tư nhân.
 • sinh thiết cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • siêu âm tim cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • điện tâm đồ cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • điện não đồ cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • nội soi cho người dân trong phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • nghiên cứu di truyền trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • dịch tiết cho người trong phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • Các phòng thí nghiệm lâm sàng tế bào học dành cho những người được cung cấp bởi khu vực tư nhân, các dịch vụ.
 • phòng thí nghiệm tham khảo lâm sàng cho những người được cung cấp bởi khu vực tư nhân, dịch vụ.
 • các phòng thí nghiệm y tế và chẩn đoán cho những người được cung cấp bởi khu vực tư nhân, dịch vụ.
 • phòng thí nghiệm vi khuẩn cho người dân được cung cấp bởi khu vực tư nhân, dịch vụ.
 • phòng thí nghiệm bệnh lý cho những người được cung cấp bởi khu vực tư nhân, dịch vụ.
 • chụp nhũ ảnh cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • y học hạt nhân cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • xét nghiệm mang thai cho người dân trong các phòng thí nghiệm, dịch vụ khu vực tư nhân.
 • X quang cho người dân trong các phòng thí nghiệm, dịch vụ thuộc khu vực tư nhân.
 • chụp X-quang cho người làm trong các phòng thí nghiệm, dịch vụ thuộc khu vực tư nhân.
 • MRI cho những người làm việc trong phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • dịch vụ hình ảnh trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • chụp cắt lớp cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • siêu âm cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.
 • phân tích nước tiểu cho người dân trong các phòng thí nghiệm khu vực tư nhân.

Công ty này được phân loại trong ngành (621 - Dịch vụ y tế ngoại trú và các dịch vụ liên quan, nhóm các đơn vị kinh tế chuyên cung cấp các dịch vụ y tế ngoại trú tổng quát và chuyên biệt, được cung cấp bởi các chuyên gia có bằng cấp tối thiểu về y khoa hoặc bởi các kỹ thuật viên, nhân viên y tế cá nhân và các chuyên gia. không có bằng y khoa; dịch vụ y tế cho bệnh nhân không cần nhập viện, chẳng hạn như dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc y tế ngoại trú để phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần và người nghiện, phẫu thuật cấp cứu và dịch vụ lọc máu thận; phân tích y tế và chẩn đoán cho người dân, dịch vụ điều dưỡng chuyên môn và các dịch vụ phụ trợ cho việc điều trị y tế, chẳng hạn như dịch vụ xe cứu thương, ngân hàng nội tạng hoặc máu thông qua chế độ ăn kiêng mà không cần đơn thuốc y tế; chăm sóc y tế trước khi sinh; ngân hàng tinh trùng của con người và các trung tâm loãng xương. Không bao gồm: u.e.d.p. sản xuất thiết bị và vật liệu dùng trong y tế, nha khoa và phòng thí nghiệm (339, Các ngành sản xuất khác); đến buôn bán bán lẻ chuyên dụng kính thuốc, kính râm, kính áp tròng và các phụ kiện của chúng (464, Bán lẻ các mặt hàng chăm sóc sức khỏe); dịch vụ vận tải không có dịch vụ y tế để vận chuyển người già, người tàn tật, người yếu, người ốm đau (485, Vận tải hành khách đường bộ, trừ đường sắt); cung cấp các thử nghiệm về sản phẩm hoặc chất; nghiên cứu khoa học y học; cung cấp dịch vụ thú y cho vật nuôi, vật nuôi; Phòng thí nghiệm phân tích lâm sàng thú y (541, Dịch vụ chuyên môn, khoa học kỹ thuật); u.e.d.p. cung cấp giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học phổ thông) cho các nhu cầu đặc biệt (611, Dịch vụ Giáo dục); dịch vụ y tế chăm sóc các loại bệnh tật cho trẻ em, phụ nữ, người già hoặc bệnh nhân nói chung; dịch vụ y tế cho bệnh nhân cần nhập viện do rối loạn tâm lý và nghiện ngập; Dịch vụ y tế để chăm sóc một căn bệnh hoặc tình trạng cụ thể của thiết bị hoặc hệ thống; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được cung cấp như một trong những dịch vụ của bệnh viện (622, Bệnh viện); chăm sóc người chậm phát triển trí tuệ, rối loạn tâm thần hoặc nghiện ngập (623, Nơi cư trú trợ giúp xã hội và chăm sóc sức khỏe); chăm sóc ban ngày cho người già và người khuyết tật; dịch vụ định hướng và công tác xã hội thông qua các buổi nói chuyện và hội nghị nhằm ngăn ngừa hoặc chống lại chứng nghiện hoặc bệnh tật; hướng dẫn người nghiện ma túy và hướng dẫn kế hoạch hóa gia đình không cần chăm sóc y tế (624, Dịch vụ trợ giúp xã hội khác); dịch vụ massage giảm đau; pháp sư (812, Dịch vụ cá nhân) và trung tâm thể hình (713, Dịch vụ giải trí trong các cơ sở giải trí và các dịch vụ giải trí khác).

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated: 25/05/2023

Views: 6480

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.